EARTH ARCHIVE

EARTH ARCHIVE är ett initiativ för att bevara digitala kartor av vår planet. De arbetar för att säkra geospatiala data för framtida generationer.