Becton Dickinson AB

Becton Dickinson AB är en ledande leverantör av medicintekniska produkter och tjänster som främjar hälsa och medicinsk innovation. Deras produkter är kända för sin kvalitet och pålitlighet inom sjukvården.